Fjordhesten Bornholm

Referater fra bestyrelsmøder.

Referat fra bestyrelsesmøde 1/8-13.

Afholdt hos Lotte.

Hele Bestyrelse samt køre/rideudvalget samlet.

Bestyrelsen konstituerede sig - samme pladser som hidtil.

Føl og plageskuet er ved at være klar, programmet mailes ud og printes til søndag. Dommerne er i år Martin Block og Jan Bjørnshøj. Der er tilmeldt 24 katl nr. Fordelt på 7 fjordheste, 8 shetlænder, 4 welsh mountain, 4 connemara og 1 oldenborg.

Foreningen giver ærespræmie til føl og plageskuet samt Hingstekåringen på Wilhelmsborg.

Ørjar - hvis der kan findes en køber skal han sælges. Fremtid ? indlejning af hingst..

Jubilæumsstævne flyttes til 9. november pga halmulighederne. der laves proportioner snarest. Vi må prøver at sprede budskabet om stævnet, så vi kan få så mange fjordheste samlet som muligt. Man behøver ikke være medlem for at deltage.

Jubilæumsfest - afholdes i rytterstuen om aftenen, der laves to retter mad for 100 kr. drikkelse skal man selv medbringe.

Næste tur er lørdag 17/8 i Almindingen.

Kæphesten udkommer efter føl og plageskuet.

ref. Lotte

Referat fra bestyrelsesmøde 21/1-2010.

Afholdt hos Arne. Alle tilstede.

Arne orienterer:

Der har været afholdt møde med race-repræsentanter ang. kommende føl- og plageskue samt hoppekåring 2010 – man er enedes om:

-          Fællesrosset til Føl- og plageskue (der indkøbes 100 stk)

-          Arrangementet afholdes på Nørregård i Svaneke.

-          Deltagergebyr stiger til 100 kr. pr. føl/plag.

-          Man vil forsøge at få lavet dommerbeskrivelser som skal udleveres til ejeren.

-          Kåring – Der er indgivet forslag om at anvende dommer fremgangsmåde med en fælles dommer for Fjord og Oldenborg som 2009, Dansk Fjordhesteavl er forelagt forslaget.

-          Ang. brændemærkning – landskontoret er adviseret om dato og adspurgt om brændemærker en af dagene – afventer svar.

-          Forespørgsel fra Islænder folket om deltagelse i føl- og plageskue – der er afgjort at de naturligvis er velkomne.

Der aftales dato for generalforsamling – 4. marts 2010.

                      På valg er: Lotte Holm, Eigil Jensen og Jan Pedersen.

                      Jan ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår at Kaare

vælges til kasserposten, afventer generalforsamling.

Jan ønsker at forblive hingsteholder.

                      I håb om at der er flere medlemmer der vil dukke op til

Generalforsamlingen vil vi forsøge med fremvisning af bille-

der fra dyrskue 2009 og evt. film om Fjordhestens alsidighed.

Ang. hjemmeside: debatsiden er slettet, da der aldrig kom den saglige debat som ønsket var….

Ifølge Jan er køre- og rideudvalget i gang med at planlægge om der skal afholdes fastelavnsridning eller andet…

Åben stald kommer til at foregå hos Lotte.